Knivklubben Aros

Knivklubben Aros’ formål er, at udbrede kendskabet til fremstilling af knive i.h.t. dansk lovgivning ved hjælp af egnede metoder og værktøjer. Gruppen er en lukket gruppe, som kun henvender sig til medlemmer af den fysiske knivklub, “Knivklubben Aros”.

Læs mere på deres facebookside.