IT

Der foregår i øjeblikket ingen vejledning i EDB. Der arbejdes på at tilbyde vejledning i anvendelsen af mobil og tablet.