Om Værkstedet

Hvad er Værkstedet?
Værkstedet er et fristed for pensionister og efterlønnere i Aarhus Kommune. Det store hus, indeholder mange mindre værksteder. Værkstedets formål er, at kunne tilbyde en kreativ fritid efter overgangen til pensionist tilværelsen. Værkstedet hørere under Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg.

Hvem kan benytte Værkstedet?
Værkstedet kan benyttes af både mænd og kvinder, der er bosat i Aarhus Kommune. Lokalcentrenes brugere kan også benytte Værkstedet. Det behøver ikke at være faglært for at benytte husets faciliteter.

Hvad koster det at benytte Værkstedet?
For at benytte Værkstedets faciliteter skal du betale et kontingent. Beløbet er kr. 75,- og betalet en gang årligt.
Kontingentet anvendes bland andet til nyanskaffelser.
Du skal selv sørge for at betale materialerne til det du vil lave på Værkstedet. Dog har vi et mindre sortiment af materialer liggende, som du har mulighed for at købe

Hvilke ting kan man beskæftige sig med på Værkstedet?

  • Træarbejde
  • Jern og metal
  • Maskiner og mekanik
  • Keramik og glas
  • Sølvarbejde og stenslibning
  • IT
  • Håndarbejde
  • Socialt samvær

Nye tiltag kan evt. imødekommes.

Værkstederne råder over ældre og nyere professionelle bearbejdningsmaskiner.
På Værkstedet er der ingen produktion, der fremstilles kun, hvad den enkelte bruger ønsker at lave. På Værkstedet kan du ikke få udført arbejde af andre. Men på alle Værkstedets afdelinger findes der folk, som har kendskab til området. Er du i tvivl eller har du spørgsmål, kan du altid få vejledning, et godt råd og en hjælpende hånd.

Hvor ligger Værkstedet?
Værkstedet ligger midt i Aarhus C i Østergade nr. 40 overfor Salling.
Værkstedet har tidligere huset maskinfabrikken “Nielsen og Holst A/S” og råder over 900 kvadratmeter fordelt på flere etager. 

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer af vores brugere at de er med til at værne om maskinerne og værktøjerne. Ligeledes forventes det at brugerne deltager i vedligeholdelse og opsyn med Værkstedet samt bidrager til den positive atmosfære, som er på stedet.

Fællesskab
Der kan ikke købes mad på stedet, men i kaffestuen er der altid gratis kaffe på kanden.
Af og til arrangeres der fællesspisning, hvor brugere påtager sig at stå for madlavningen.
Ved siden af de faglige aktiviteter arrangerer Værksteders ledelse som regel en bustur hvert forår. I julemånederne arrangeres der en festlig julefrokost.

Citat fra en bruger på Værkstedet
”Man stifter nogle rigtigt gode venskaber her på Værkstedet, men det betyder også, at man jævnligt oplever at miste nogle, fordi vi jo er kommet i den alder. Det giver et stort savn” 

Hvordan ledes Værkstedet?
Værkstedet ledes af en koordinator, som er ansat af Aarhus Kommune og en bestyrelse på 6 personer, som vælges hvert år til en generalforsamling.  Bestyrelsens opgave er at varetager brugernes interesser.

Driften
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg varetager den daglige drift og ledelse af Værkstedet i Østergade.

Her kan du se en lille video fra Værkstedet lavet af Poul Koefoed (2015)