Mød personalet på Værkstedet

Susanne Brøchner Væring
Daglig leder af frivillighusene
Tlf.: 41 85 42 13
E-mail: suvae@aarhus.dk

Malene Sørensen
Koordinator med fokus på mænds sundhed

Tlf.: 41 87 42 22
E-mail: madus@aarhus.dk

Anton Niebuhr
Pedel
Tlf.: 29 20 96 36
E-mail: ann@aarhus.dk