Personale

Susanne Brøchner Væring, daglig leder af frivillighusene
Tlf.: 41 85 42 13
Mail: suvae@aarhus.dk

Gorm Svane, pedelvikar
Tlf.: 22 21 12 68
Mail: egs@outlook.dk