Personale

Susanne Brøchner Væring, daglig leder af frivillighusene
Tlf.: 41 85 42 13
Mail: suvae@aarhus.dk

Gorm Svane, pedel
Tlf.: 41 87 42 22
Mail: ergs@aarhus.dk