Praktiske oplysninger

Kontor- og træffetider

Mandage i tidsrummet 10.00 – 12.00 i lokalet i stueetagen bag udstillingsvinduet.
Du kan også sende os en mail på: vaerkstedetaarhus@gmail.com

Rundvisning

Har du lyst til at se Værkstedet og de muligheder, der evt. er for dig, så skriv en mail til os eller mød op mandag eller onsdag mellem 10 og 12.

Hvis du ved, hvilken afdeling du har den største interesse i, kan du kontakte
afdelingens kontaktperson eller en fra bestyrelsen for en personlig samtale og/eller en rundvisning.

Åbningstider

Værkstedets åbningstider:
Hverdage fra kl. 8.00 – 15.00

Bliv medlem

For at blive medlem på Værkstedet, skal du henvende dig til Gorm (træ-afdelingen) eller Niels (pedel) alle hverdage mellem kl. 10 – 12.

Kontingent

Et års kontingent koster kr. 75,00,-
Kontingentet løber fra den 1. januar og til 31. december.

Til nuværende medlemmer:
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal forny vores medlemsskab for 2020. Da det skal skrives ind i vores nye medlems-kartotek, er det nødvendigt at oplyse medlems-nummer, tlf. nummer, email adr. samt hvor i huset man kommer + skabsnummer, hvis man har et skab.

Man udfylder en seddel ved fornyelse med oplysningerne, og medlemskortet er kvittering for at man har betalt.

Med hensyn til skabe, er det vigtigt at skrive nummeret på det skab man har.

Efter den 1. april 2020, vil skabe uden medlemsskab blive inddraget og givet videre til medlemmer som kommer jævnligt og som har betalt medlemsskab.

På vegne af bestyrelsen på Værkstedet